Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

Uutisia

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö, asiantuntija- ja kehittämispalveluja tuottava FinnMedi Oy ovat sopineet Roche Oy:n kanssa yhteistyöstä mm. kliinisten lääketutkimusten ja koulutuksen alueella.
Kliinisten tutkimusten foorumi valitsi Vuoden Tutkimushoitajaksi FinnMedin tutkimuskoordinaattori Stina Uusitalon.
FinnMedi hakee 18–65-vuotiaita naisia ja miehiä kaksoissokkoutettuun ravitsemustutkimukseen, jossa tutkitaan krillijauheen (rasvahappovalmiste) turvallisuutta ja siedettävyyttä elimistössä.
Terveysteknologia elää murrosaikaa. Uudet innovaatiot mahtuvat taskuun, puetaan päälle, kuljetetaan mukana tai istuvat älypuhelimessa. Milloin mobiilisovellus on lääkinnällinen laite, milloin ei? Millainen sovelluksen on oltava ollakseen uskottava, turvallinen ja luotettava?
Olemme muuttaneet (30.4.2015)
Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin osoitteeseen Biokatu 6, rakennus Finn-Medi 1, 1. kerros.
Terveys- ja hyvinvointialan sekä lääketieteen osaajat etsivät uusia verkostoja ja markkinoita aktiivisesti kotimaan ulkopuoleltakin. Juuri päättynyt FinnMedin hallinnoima projekti selvitti pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa Venäjän ja erityisesti Pietarin alueen mahdollisuuksia yhteistyön ja kaupallisen toiminnan näkökulmasta. Tulokset ovat rohkaisevia, mutta hanke osoitti myös pitkäjänteisen toimintamallin tarpeen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Marika Järvinen palkittiin eilen Vuoden palveluteko 2015 -kunniamaininnalla. Järvinen on työskennellyt ennakkoluulottomasti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelukokemuksen parantamiseksi. Palveluita on kehitetty asiakkaan ja henkilökunnan kokemuksista ja lähtökohdista käsin. Käynnissä oleva sote-uudistus ja siihen liittyvät lakiesitykset edellyttävät terveydenhuollolta asiakaslähtöistä toimintatapaa ja henkilöstön kouluttamista uusiin toimintamalleihin.
3D-tulostuksen Akatemian Innovaatiopäivä
Hajanaiset hoitoketjut, päällekkäiset toiminnot ja järjestelmän pirstaleisuudesta johtuva potilaan hoidon kokonaisvastuun puute haittaavat suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaa. Samalla syntyy turhia kustannuksia. Hoitoketjut ovat suomalaisissa kunnissa epäselviä, koska hoito on jakautunut eri toimijoille ja edelleen näiden toimijoiden eri organisaatioyksiköille.
Vuoden ensimmäinen FiHTAn Regulatory Affairs (RA) -kokous pidetään maanantaina 9.3. klo 14:00 - 16:30. Tampereella voi osallistua kokoukseen etäyhteydellä.
Interested in meeting the hottest startups and the best industry experts in the field? HealthSPA is coming to Tampere!
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kasvattaa omistustaan FinnMedi Oy:ssä. Se ostaa noin 207 000 eurolla FinnMedi Oy:n osakkeita Tampereen kaupungilta, Tampereen yliopiston tukisäätiöltä, Suomen Punaiselta Ristiltä sekä Tampereen yliopiston tukisäätiöltä.
Active for Life Finland – hyvinvointituotteita ja -palveluita yli 55-vuotiaille kuluttajille
Suomalaisen lääke- ja terveystieteiden tutkimusosaamisen kansainväliseen markkinointiin ja investointien vauhdittamiseen kehitettiin toimintamalli Receptor-projektissa vuosina 2010–2012. Toimintamalli on synnyttänyt suomalaisten ja kansainvälisten yritysten välisiä yhteistyösopimuksia muun muassa rokoteosaamisessa, luu- ja rustotutkimuksessa sekä neurologisessa tutkimuksessa. Toimintamallia pilotoitiin suomalaisen kantasoluosaamisen markkinoinnissa FinnMedi Oy:n koordinoimassa Receptor-pilottiprojektissa.
Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut etsivät uusia toimintamuotoja palvellakseen kansalaisia entistä joustavammin ja kustannustehokkaammin. Terveyspalveluiden tuominen julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin, on yksi tapa hyödyntää jo olemassa olevia ja helposti saavutettavia tiloja terveyspalveluiden tuottamisessa. Ideaklinikka kutsuu kaikki mukaan kehittämään suomalaisia terveyspalveluita yhdessä!

 

Tapahtumia

Ei tapahtumia