Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

Uutisia

Tays on hyväksytty Euroopan syöpäkeskusten verkoston (OECI) jäseneksi 17.6. pidetyssä OECIn yleiskokouksessa. Arvostetun verkoston jäseninä on yli 70 syövänhoidon yksikköä EU:n alueelta. Verkoston tavoite on tuoda yhteen syöpätutkimuksen ja -hoidon parhaat käytännöt Euroopassa.
Tays ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö FinnMedi Oy valmistelevat parhaillaan erikoissairaanhoitoon liittyvää yhteistyötä Pietarin kaupungin kanssa.
Tänään julkaistava loppuraportti kotiin tuotettavien palveluiden tulevaisuuden näkymistä ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista on osa FinnMedin paikallisesti koordinoimaa ja Tekesin rahoittamaa INKA – innovatiiviset kaupungit 2016 – 2020 -ohjelmaa. Selvityksen keskeinen lopputulos on iäkkäille kotiin tarjottavien palveluiden jääminen asumispalveluiden varjoon. Raportti on luettavissa FinnMedin nettisivuilla. Selvityksen toteutti hyvinvointialan konsultointiyritys Fluente Kumppanit Oy. Tieto selvitystä varten kerättiin tilastoista, yrityshaastatteluista ja julkisista raporteista.
Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö, asiantuntija- ja kehittämispalveluja tuottava FinnMedi Oy ovat sopineet Roche Oy:n kanssa yhteistyöstä mm. kliinisten lääketutkimusten ja koulutuksen alueella.
Keliakian lääkehoitoa kehitetään kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Suomalaisilla tutkijoilla ja keliakiaa sairastavilla potilailla on suuri rooli kahdessa tänä keväänä käynnistyneessä merkittävässä tutkimushankkeessa. Interleukiini 15 -reseptoreiden toimintaa estävää AMG 714 -vasta-ainetta testataan nyt kahdessa lääketutkimuksessa: ravinnon gluteenin haitallisia vaikutuksia estävänä lääkehoitona (NRCD, non refractory celiac disease) sekä mahdollisena hoitokeinona tyypin 2 refraktaarikeliakiaan (RCD-II). Keliakiaan ei toistaiseksi ole ollut toimivaa lääkehoitoa.
Kliinisten tutkimusten foorumi valitsi Vuoden Tutkimushoitajaksi FinnMedin tutkimuskoordinaattori Stina Uusitalon.
FinnMedi hakee 18–65-vuotiaita naisia ja miehiä kaksoissokkoutettuun ravitsemustutkimukseen, jossa tutkitaan krillijauheen (rasvahappovalmiste) turvallisuutta ja siedettävyyttä elimistössä.
Terveysteknologia elää murrosaikaa. Uudet innovaatiot mahtuvat taskuun, puetaan päälle, kuljetetaan mukana tai istuvat älypuhelimessa. Milloin mobiilisovellus on lääkinnällinen laite, milloin ei? Millainen sovelluksen on oltava ollakseen uskottava, turvallinen ja luotettava?
Olemme muuttaneet (30.4.2015)
Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin osoitteeseen Biokatu 6, rakennus Finn-Medi 1, 1. kerros.
Terveys- ja hyvinvointialan sekä lääketieteen osaajat etsivät uusia verkostoja ja markkinoita aktiivisesti kotimaan ulkopuoleltakin. Juuri päättynyt FinnMedin hallinnoima projekti selvitti pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa Venäjän ja erityisesti Pietarin alueen mahdollisuuksia yhteistyön ja kaupallisen toiminnan näkökulmasta. Tulokset ovat rohkaisevia, mutta hanke osoitti myös pitkäjänteisen toimintamallin tarpeen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Marika Järvinen palkittiin eilen Vuoden palveluteko 2015 -kunniamaininnalla. Järvinen on työskennellyt ennakkoluulottomasti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelukokemuksen parantamiseksi. Palveluita on kehitetty asiakkaan ja henkilökunnan kokemuksista ja lähtökohdista käsin. Käynnissä oleva sote-uudistus ja siihen liittyvät lakiesitykset edellyttävät terveydenhuollolta asiakaslähtöistä toimintatapaa ja henkilöstön kouluttamista uusiin toimintamalleihin.
3D-tulostuksen Akatemian Innovaatiopäivä
Hajanaiset hoitoketjut, päällekkäiset toiminnot ja järjestelmän pirstaleisuudesta johtuva potilaan hoidon kokonaisvastuun puute haittaavat suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaa. Samalla syntyy turhia kustannuksia. Hoitoketjut ovat suomalaisissa kunnissa epäselviä, koska hoito on jakautunut eri toimijoille ja edelleen näiden toimijoiden eri organisaatioyksiköille.
Vuoden ensimmäinen FiHTAn Regulatory Affairs (RA) -kokous pidetään maanantaina 9.3. klo 14:00 - 16:30. Tampereella voi osallistua kokoukseen etäyhteydellä.

 

Tapahtumia

Ei tapahtumia