Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

Uutisia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Marika Järvinen palkittiin eilen Vuoden palveluteko 2015 -kunniamaininnalla. Järvinen on työskennellyt ennakkoluulottomasti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelukokemuksen parantamiseksi. Palveluita on kehitetty asiakkaan ja henkilökunnan kokemuksista ja lähtökohdista käsin. Käynnissä oleva sote-uudistus ja siihen liittyvät lakiesitykset edellyttävät terveydenhuollolta asiakaslähtöistä toimintatapaa ja henkilöstön kouluttamista uusiin toimintamalleihin.
3D-tulostuksen Akatemian Innovaatiopäivä
Hajanaiset hoitoketjut, päällekkäiset toiminnot ja järjestelmän pirstaleisuudesta johtuva potilaan hoidon kokonaisvastuun puute haittaavat suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaa. Samalla syntyy turhia kustannuksia. Hoitoketjut ovat suomalaisissa kunnissa epäselviä, koska hoito on jakautunut eri toimijoille ja edelleen näiden toimijoiden eri organisaatioyksiköille.
Vuoden ensimmäinen FiHTAn Regulatory Affairs (RA) -kokous pidetään maanantaina 9.3. klo 14:00 - 16:30. Tampereella voi osallistua kokoukseen etäyhteydellä.
Interested in meeting the hottest startups and the best industry experts in the field? HealthSPA is coming to Tampere!
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kasvattaa omistustaan FinnMedi Oy:ssä. Se ostaa noin 207 000 eurolla FinnMedi Oy:n osakkeita Tampereen kaupungilta, Tampereen yliopiston tukisäätiöltä, Suomen Punaiselta Ristiltä sekä Tampereen yliopiston tukisäätiöltä.
Active for Life Finland – hyvinvointituotteita ja -palveluita yli 55-vuotiaille kuluttajille
Suomalaisen lääke- ja terveystieteiden tutkimusosaamisen kansainväliseen markkinointiin ja investointien vauhdittamiseen kehitettiin toimintamalli Receptor-projektissa vuosina 2010–2012. Toimintamalli on synnyttänyt suomalaisten ja kansainvälisten yritysten välisiä yhteistyösopimuksia muun muassa rokoteosaamisessa, luu- ja rustotutkimuksessa sekä neurologisessa tutkimuksessa. Toimintamallia pilotoitiin suomalaisen kantasoluosaamisen markkinoinnissa FinnMedi Oy:n koordinoimassa Receptor-pilottiprojektissa.
Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut etsivät uusia toimintamuotoja palvellakseen kansalaisia entistä joustavammin ja kustannustehokkaammin. Terveyspalveluiden tuominen julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin, on yksi tapa hyödyntää jo olemassa olevia ja helposti saavutettavia tiloja terveyspalveluiden tuottamisessa. Ideaklinikka kutsuu kaikki mukaan kehittämään suomalaisia terveyspalveluita yhdessä!
Tampereen kaupunki parantaa painokkaasti Tesoman viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta sekä etsii tapoja asukkaiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tesoman kaupunginosa toimii yhtenä Tampereen pilottialueista, joissa testataan tapoja uudenlaisten hyvinvoinnin palveluiden tuottamiseen sekä muun muassa rakennetun ympäristön, alueen viihtyisyyden ja imagon kehittämiseen.
FinnMedi Oy ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat viime vuosien aikana aktiivisesti kehittäneet asiakkaita ja käyttäjiä osallistavia työskentelymalleja. Tarkoituksena on ottaa nyt ja tulevaisuudessa palvelunkäyttäjät entistä paremmin mukaan muutosten ja uudistusten suunnitteluun sekä hoidon ja palvelun laadun kehittämiseen.
Uuden, kokeellisen lääkkeen on havaittu vähentävän gluteenin aiheuttamia limakalvovaurioita keliakiapotilailla. Gluteenin aiheuttamia limakalvovaurioita tarkastelevassa tutkimuksessa solutason tulehdusta havaittiin huomattavasti vähemmän potilailla, joille annettiin uutta, kokeellista ALV003-lääkettä lumevalmisteen sijaan. Lääkkeen teho perustuu gluteenia vaarattomiksi pilkkoviin entsyymeihin.
Terveydenhuollon valinnanvapaus laajeni vuoden 2014 alussa koskemaan myös erikoissairaanhoitoa. Nyt potilailla on mahdollisuus valita yhteistyössä lähettävän lääkärin kanssa paras mahdollinen erikoissairaanhoidon hoitopaikka. Samalla muutos tuo tervettä kilpailua erikoissairaanhoidon toimijoiden välille, mikä lisää palveluiden laatua ja potilaslähtöisyyttä.
Tampereella järjestetään kesäkuun 12. terveyttä edistävää liikuntaa käsittelevä avoin keskustelutilaisuus, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden terveysliikunnan palveluiden ja ratkaisujen kehittämiseen sekä uudistusten ideointiin ja suunnitteluun. Tapahtuman järjestää Ideaklinikka.
FinnMedi Oy:n juuri käynnistynyt kehitysprojekti auttaa pirkanmaalaisia life science -alan yrityksiä suuntaamaan markkinoitaan Venäjälle. Projekti kokoaa yhteen Pietarin markkinoilla toimimisesta kiinnostuneita terveys- ja biolääketieteen yrityksiä ja vauhdittaa yritysryhmän jäsenten kansainvälistymistä edistämällä yritysten verkostoitumista pietarilaisten toimijoiden kanssa. Projektin yritysryhmän kokoaminen on parhaillaan käynnissä.

 

Tapahtumia

Ei tapahtumia